Modernizacje i remonty we wspólnotach mieszkaniowych

Część budynków mieszkalnych, którymi zarządzają spółdzielnie mieszkaniowe, wymaga pilnych modernizacji i remontów ze względu na zły stan. W innych korzystne zmiany, które wpływają na komfort mieszkańców, są przeprowadzane już wcześniej. Spółdzielnie coraz częściej dostrzegają potrzebę modernizacji zarówno ze względów estetycznych, jak i praktycznych.

Budynki z wielkiej płyty – kontrowersje wokół remontów

Powstałe w latach 60. i 70. XX budynki nieubłaganie starzeją się, a ich stan techniczny ulega pogorszeniu. Remonty są konieczne, by mogły one dalej służyć mieszkańcom, ale często słychać również głosy, że takie przedsięwzięcia są nieopłacalne i nie przyniosą oczekiwanych efektów. Powodem są zaniedbania podczas budowy, które w dużym stopniu wpływają na obecny stan budynków. Wad konstrukcyjnych czy niepełnowartościowych materiałów nie da się już naprawić, ale rzetelnie przeprowadzone remonty znacznie poprawiają bezpieczeństwo. Najbardziej pożądane jest wzmocnienie stabilności ściany elewacyjnej. Jest to najważniejszy punkt napraw, bowiem samo docieplenie może przynieść więcej szkody niż pożytku, nadmiernie obciążając elewację. Pożądanym rozwiązaniem jest zastosowanie kotew, które będą stanowić pewne zabezpieczenie budynków w różnych warunkach klimatycznych oraz nie będą wymagać konserwacji.

Modernizacje nowszych budynków

Spółdzielnie, jeśli tylko dysponują odpowiednimi wolnymi środkami, często decydują się na modernizację wpływające na komfort życia mieszkańców, ale również estetykę osiedli. Najczęściej działania remontowe skupiają się na dociepleniu i nowych elewacjach, co pozwala na oszczędność energii grzewczej i wpływa na estetykę budynków. Spółdzielnie coraz częściej skupiają się również na renowacji lub wymianie wind. Wymusza to stan urządzeń, które są często eksploatowane i niejednokrotnie przestarzałe. Motywacją jest bezpieczeństwo mieszkańców, którzy korzystają z tych urządzeń codziennie. Przestarzałe windy to również zwiększone koszty ich eksploatacji ponoszone przez zarządcę. Konserwacja starych wind coraz częściej jest oceniana jako nierentowne przedsięwzięcie i spółdzielnie decydują się na całkowite ich wymiany. Wybór na rynku jest duży, co pozwala na zainstalowanie modelu energooszczędnego, nowoczesnego i cichego. Często zwiększona zostaje też kabina, co wpływa na komfort mieszkańców budynków, którzy korzystają z wind. Bezpieczeństwo zapewniają za to specjalne systemy awaryjne niepozwalające na uwięzienie pasażera wewnątrz kabiny. Obecnie coraz więcej przedsiębiorstw dostosowuje swoją ofertę do specyfiki starszych budynków mieszkalnych, także tych z wielkiej płyty, co również skłania zarządy spółdzielni do podejmowania decyzji o remontach.Eryk Malaskat

Obecnie jestem studentem Zarządzania Nieruchomościami w WSB we Wrocławiu. Stronę tę, jak pozostali moi koledzy prowadzę hobbystcznie.