Spółdzielnie mieszkaniowe

1 lipca 2015

Problem wywozu odpadów we wspólnocie mieszkaniowej

1 lipca 2013 roku to data wprowadzenia nowych przepisów, które zasadniczo zmieniają sposób gospodarowania śmieciami. Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to właśnie jednostki samorządu...

1 lipca 2015

Modernizacje i remonty we wspólnotach mieszkaniowych

Część budynków mieszkalnych, którymi zarządzają spółdzielnie mieszkaniowe, wymaga pilnych modernizacji i remontów ze względu na zły stan. W innych korzystne zmiany, które wpływają na komfort mieszkańców, są...

1 lipca 2015

Obowiązki i prawa właścicieli lokali, którzy nie należą do spółdzielni mieszkaniowej

Prawo przewiduje sytuację, w której właściciele lokali nie są równocześnie członkami wspólnoty mieszkaniowej – ma to kluczowe znaczenie dla ustalenia kosztów, jakie muszą oni ponosić. Zgodnie z Ustawą o...