Wspólnoty mieszkaniowe

1 lipca 2015

Problemy z własnością garaży

Zarządzanie budynkami, które oferują miejsca postojowe w postaci oddzielnych garaży, niespodziewanie dla wielu zarządców może rodzić spore problemy. Dużo zależy od sytuacji prawnej, najczęściej mamy do czynienia z...

1 lipca 2015

Parkingi we wspólnocie mieszkaniowej

Posiadacze własnych aut uważają za naturalne, że powinna istnieć możliwość zaparkowania ich w miejscu bezpiecznym i położonym jak najbliżej własnego mieszkania. Może to jednak prowadzić do konfliktów z sąsiadami...

1 lipca 2015

Remonty budynków wspólnoty mieszkaniowej

Przeprowadzanie wszelkich niezbędnych napraw i remontów generuje często niemałe koszty, z którymi musi poradzić sobie wspólnota mieszkaniowa. Udział mieszkańców w nieruchomości wspólnej nakłada na nich określone...

1 lipca 2015

Rozliczenia finansowe we wspólnocie mieszkaniowej

Obowiązkiem każdego zarządcy jest przygotowanie corocznego sprawozdania ze swojej działalności. Powinno ono zostać przedstawione właścicielom mieszkań do końca marca. Najistotniejszą częścią tego sprawozdania jest...

1 lipca 2015

Koszty ciepła we wspólnocie mieszkaniowej

Kwestie finansowe zawsze budzą najwięcej wątpliwości we wspólnotach mieszkaniowych – często jest tak również w przypadku rozliczenia kosztów ciepła dostarczanego do budynku. Zasady dostarczania ciepła...

1 lipca 2015

Wspólnota czy spółdzielnia? Trudne wybory mieszkańców

Rezygnacji z zarządzania budynkiem w formie spółdzielni mieszkaniowej możliwa jest w dwóch przypadkach: - gdy większość właścicieli lokali podejmie uchwałę dotyczącą zmiany sposobu zarządzania nieruchomością...