Remonty budynków wspólnoty mieszkaniowej

Przeprowadzanie wszelkich niezbędnych napraw i remontów generuje często niemałe koszty, z którymi musi poradzić sobie wspólnota mieszkaniowa. Udział mieszkańców w nieruchomości wspólnej nakłada na nich określone obowiązki, wśród których jest właśnie zapewnienie środków na zarządzanie budynkiem, a tym samym na zaplanowane remonty.

Czym jest nieruchomość wspólna?

Jej ustalenie często budzi wątpliwości, a jest kwestią kluczową, jeśli chodzi o wyliczenie kosztów, jakie muszą ponosić wszyscy członkowie wspólnoty. Najczęściej do nieruchomości wspólnej zalicza się konkretne elementy budynku oraz urządzenia: fundamenty, dach, ściany nośne, klatkę schodową, przewody i instalacje. Istotne są indywidualne ustalenia każdej wspólnoty, a przede wszystkim kształt umów o ustanowieniu odrębnej własności lokalu. Wiążą się one na przykład z ustaleniem pomieszczeń przynależnych do danego lokalu, które nie będą składać się na część nieruchomości wspólnej.

Fundusz remontowy

Decyzje co do podejmowanych napraw i remontów wymagają zgody wspólnoty mieszkaniowej, zarządca tylko w niewielkim stopniu może samodzielnie rozstrzygać o tego rodzaju przedsięwzięciach.

Ustawa o własności lokali wskazuje, że koszty utrzymania, remontów i modernizacji nieruchomości wspólnej powinny zostać proporcjonalnie rozłożone pomiędzy wszystkich właścicieli. Od strony formalnej nie ma obowiązku tworzenia przez mieszkańców funduszy remontowych, które gromadziłyby środki na ten cel. Jest to jednak rozwiązanie często praktykowane. Zebranymi w ramach funduszu środkami dysponuje zarząd, jednak za każdym razem sposób ich wydania i przeznaczenie muszą zostać zaakceptowane przez większość właścicieli lokali. W trakcie corocznych zebrań ustalany jest plan gospodarczy, który obejmuje między innymi wysokość zaliczki przeznaczonej na remonty i sposób wykorzystania środków.

Uchwały, na mocy których ustala się kwestie remontów budynków, muszą zostać zatwierdzone przez wspólnotę. Jeśli podstawą ich działań jest ustawa o własności lokali, wówczas uchwały podejmuje się większością głosów, która jest wyliczana zgodnie z wysokością udziałów. Podjęta decyzja jest wiążąca również dla strony przeciwnej uchwale. W przypadku niewielkich wspólnot, które kierują się przepisami zawartymi w kodeksie cywilnym o współwłasności, niezbędne jest uzyskanie jednomyślnego wyniku głosowania.

Wysokość składek przeznaczonych na fundusze remontowe najczęściej nie jest duża, dlatego wiele wspólnot decyduje się na gromadzenie środków przez dłuższy czas w celu zrealizowania większego remontu.Krzysztof Raczyński

Jestem zapalony miłośnikiem motoryzacji. W obecnej chwili jestem studentem 4 roku dziennikarstwa.