Zarządca publiczny

1 lipca 2015

Reagowanie na popełnione przestępstwo – odpowiedzialność prawna i społeczna

Zarówno zarządzanie, jak i codzienne życie w budynkach wspólnot mieszkaniowych, może prowadzić do sytuacji, w których pojawia się dylemat co do sposobu reakcji na zachowania naruszające społeczne normy. Sąsiedzkie...

1 lipca 2015

Ruch na drogach dojazdowych i wewnątrz nieruchomości

Drogi prowadzące do nieruchomości, znajdujące się wewnątrz osiedli, nie mogą być utrzymywane czy remontowane przez gminy. Również ich oznakowanie i organizacja ruchu leżą w tym przypadku w gestii zarządcy...

1 lipca 2015

Miejskie podwórka i kontrowersje wokół nich

Wszystkie miasta borykają się z mniejszymi bądź większymi problemami, jeśli chodzi o utrzymanie wspólnych podwórek. Wspólnoty, mieszkańcy oraz publiczni zarządcy często mają odmienne zdania odnoście przeznaczenia i...